Wie zijn wij?

De Odd Fellows vormen een wereldwijde organisatie. De loges in Nederland en België maken daarvan deel uit. Wij zijn herkenbaar aan het symbool waarmee wij naar buiten treden. Dit symbool bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die staan voor Vriendschap, Naastenliefde en Waarheid. U ziet dat symbool aan de gevel van onze logebouwen. Ook kunt u ons herkennen, indien wij deze schakels als speldje dragen.

Wij verschillen onderling in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht. Wij zijn dus vogels van diverse pluimage. Wij hebben elkaar gevonden, sommige na lang zoeken, bij de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.).

Wat doen Odd Fellows?
Door wekelijks in ons logegebouw bij elkaar te komen, laden wij onze accu weer op. Wij proberen naar buiten toe inhoud te geven aan onze beginselen door te bouwen aan onszelf.

Wat is de I.O.O.F.? 
Een verenging van leden die willen werken aan het welzijn van de mens en die daar waar nodig dienstbaar willen zijn aan anderen. Maatschappelijke activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Bepaald niet in de laatste plaats besteden wij veel aandacht aan onze eigen vorming. De loge is een plaats waar wij naar elkaar luisteren en waar wij elkaar kunnen vertrouwen, elkaar respecteren.

Behalve de inhoudelijk meer serieuze aspecten van het logeleven is het sociale aspect van de bijeenkomsten zeer waardevol voor ons. Dit draagt bij tot de evenwichtige balans in ons dagelijks leven.

Beginselverklaring
Het Odd Fellowship vraagt geloof in, respectievelijk erkenning van, een Hogere Macht, onder erkenning van een ieders recht tot het zelfstandig beleven ervan en is gebaseerd op de gedachte:

    • Dat de mens als denkend wezen medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde.
    • Dat deze vorm krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.

Op deze wijze streeft het Odd Fellowship, o.a. door het houden van logezittingen, ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.

Interesse?
U bent uiteraard van harte welkom bij de Odd Fellows Rotterdam.

 

 

1 Reply to “Wie zijn wij?”

Comments are closed.